Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

 

Eleonora Zielińska – profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; kierownik Katedry Prawa Karnego Porównawczego oraz Kliniki Prawa, a także Podyplomowego Międzywydziałowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny UW; autorka wielu publikacji m.in. z dziedziny prawa medycznego.

Elżbieta Barcikowska-Szydło – radca prawny w podmiotach działalności leczniczej; koordynator Zespołu Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; były członek komisji bioetycznej oraz wieloletni wykładowca akademicki.

Katarzyna Majcher – radca prawny, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; były ekspert narodowy w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług; specjalista w zakresie prawa medycznego oraz prawa Unii Europejskiej.

Mirosława Malczewska – radca ministra w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych; były ekspert narodowy w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej; specjalista w zakresie zdrowia publicznego i systemu opieki zdrowotnej; autorka publikacji z zakresu prawa europejskiego i medycznego.

Witold Preiss – długoletni radca prawny w zakładach opieki zdrowotnej i lekarskich towarzystwach naukowych; były koordynator Zespołu Radców Prawnych w Naczelnej Radzie Lekarskiej; współautor projektu ustawy o izbach lekarskich; autor publikacji z zakresu prawa medycznego.

Krzysztof Sakowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie; w sferze jego zainteresowań zawodowych znajduje się odpowiedzialność karna pracowników służby zdrowia.

Prezentowana książka to drugie, zmienione i rozszerzone, wydanie komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zawiera analizę przepisów według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2014 r., z uwzględnieniem problemów występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym. Autorzy kompleksowo omawiają warunki przyznawania prawa wykonywania zawodu oraz odbywania szkoleń specjalizacyjnych, zasady wykonywania zawodu, które wynikają nie tylko z ustawy, ale także z innych aktów prawnych. Dodatkowo analizują stosunki lekarzy z innymi podmiotami systemu ochrony zdrowia, zwłaszcza organami samorządu zawodowego i Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczególne miejsce poświęcają relacji lekarz-pacjent.
Publikacja skierowana jest do lekarzy i lekarzy dentystów oraz innych przedstawicieli zawodów medycznych, pracowników podmiotów leczniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zdrowia oraz prawników i wszystkich zainteresowanych tą problematyką. Będzie przydatna również dla studentów, stażystów i wykładowców uczelni medycznych oraz organizatorów kształcenia podyplomowego.

Szczegółowa instrukcja logowania dostępna tutaj.